BEHANDELINGEN OP MAAT

Echografie

Wat is echografie?
Echografie is een onderzoeksmethode om met behulp van hoog frequente geluidsgolven een groot deel van het menselijk lichaam in beeld te brengen. Informatie wordt verkregen over de vorm, de ligging en de structuur van de weefsels. Mogelijk kent u het gebruik van de echografie bij zwangerschap en bij het onderzoek naar inwendige organen. Echografie binnen de fysiotherapie is een zeer bruikbare methode om structuren als spieren, pezen, banden, kapsels, gewrichten, kraakbeen en botten te bestuderen. Echografische beeldvorming geeft gelijk weergave van beweging, functie en opbouw van het lichaam.

Weefselschade na een (sport)blessure is met echografie goed te beoordelen. De mate van weefselherstel tijdens de revalidatie kan tevens worden bewaakt. De beelden stellen de therapeut in staat uw klacht beter te beoordelen en de behandelingen doeltreffender te maken. Het is een toegevoegde waarde in de praktijk, doordat er sneller een fysiotherapeutische diagnose kan worden gesteld.


De fysiotherapeut kan echografie gebruiken bij klachten aan:
• spieren  
• pezen (bijvoorbeeld bij een gescheurde pees of bij een verkalking)
• slijmbeurzen
• gewrichtskapsel of -banden
• kraakbeen
• meniscus
• onderzoek naar cystes
• botten
• zenuwen
• het trainen van rompstabiliteit bij lage rugklachten. Echografie wordt dan gebruikt als hulpmiddel bij het leren aanspannen van de juiste spieren.

Kosten en vergoeding
Er is geen vergoedingsregeling voor de echografie in de fysiotherapie. Als het onderzoek plaats vindt na verwijzing door huisarts of specialist, wordt het onderzoek als consult gedeclareerd en dan mogelijk ook vergoed door uw verzekering. Als u op eigen verzoek om een echografisch onderzoek vraagt, wordt dit als consult bij u gedeclareerd.