KOM NIET VOOR VERRASSINGEN TE STAAN

Tarieven

Indien u bent verzekerd voor fysiotherapie dan zal uw zorgverzekeraar, overeenkomstig de polisvoorwaarden de kosten vergoeden. Met de meeste zorgverzekeraars hebben wij een behandelovereenkomst. De tarieven voor fysiotherapie zijn overeenkomstig het contract dat wij met deze verzekeraars hebben afgesloten. Wie niet is verzekerd voor fysiotherapie of op andere wijze niet voor vergoeding in aanmerking komt, kan behandeld worden volgens onderstaande tarieven.

Zitting fysiotherapie
€ 39,95
Zitting manuele therapie
€ 49,95
Zitting oedeemtherapie
€ 49,95
Intake en onderzoek na screening
€ 54,95
Intake en onderzoek na verwijzing
€ 47,50
Lange zitting
€ 51,50
Telefonische zitting
€ 39,50
Consult fysiotherapeutisch onderzoek
€ 54,95
Consult echografisch onderzoek
€ 40,50
Toeslag voor thuisbehandeling
€ 9,55
Toeslag voor behandeling in inrichting
€ 9,55
Niet nagekomen behandeling
€ 36,50

*DEZE TARIEVEN GELDEN ALLEEN WANNEER ER GEEN VERGOEDING MOGELIJK IS DOOR DE ZORGVERZEKERAAR.